به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ثبت نام
مدال: مترجم بسیار مفید


مترجم بسیار مفید

شرح
کاربران دارنده این مدال موفق به ترجمه و در اختیار قرار دادن مقالات مفید و زیادی به سایت شده اند.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 4