به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ثبت نام
مدال: مدیر نمونه بهار


مدیر نمونه بهار

شرح
دارنده این مدال موفق به اخذ حداکثر آرا به عنوان مدیر نمونه فصل بهار شده است.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 1