به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ثبت نام
مدال: مدیر نمونه پاییز


مدیر نمونه پاییز

شرح
دارنده این مدال موفق به اخذ حداکثر آرا به عنوان مدیر نمونه فصل پاییز شده است.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 2