به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ثبت نام
مدال: پیشبینی


پیشبینی

شرح
کاربران دارنده این مدال در نظرسنجی های پیشبینی سایت موفق به پیشبینی صحیح شده اند

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 4