به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
ثبت نام
مدال: مدال برنز مسابقات عکاسی


مدال برنز مسابقات عکاسی

شرح
دارنده این مدال رتبه سوم را در یکی از مسابقات عکاسی کسب کرده است.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 7