آماده سازی: 15 دقیقه

مدت انتظار: 1 ساعت

مجموعاً: 1ساعت و 15 دقیقه


مواد لازم :