با سلام
داداچ داری اشتباه میزنی
این میشه ۱۰ ٪ از نظر ریاضی و از نظر عمای هم اشتباهه
فرمالین ۳۷ ٪ واقعاً ۳۷ ٪ هستش و برای رسوندنش به درصد مورد نظر باید از فرمول ریاضی استفاده کرد.. مثلا برای داشتن...