سلام.
ارتمیا فیلتر فیدر است و هر نوع مواد ریز معلق در اب رو تصفیه و تغذیه میکند.
در حالت کلی از میکرو جلبکها و باکتری ها و مخمرها و شیرابه غلات و سویا یا سبوسها و.... تغذیه میکنند.
برای پرورش اصولی و با تراکم بالا بهترین گزینه تغذیه جلبکهای ابشور نظیر دونالیلا سالینا و دونالیلا ترتیولکتا است.
ارتمیا بالغ از جلبک اسپرولینا هم تغذیه میکنه.
در شرایط ایده ال محیطی زنده زایی میکنند.ولی در شوریهای بسیار بالا و دمای پایین و ..تولید سیست انجام میدهند.
اینو تو یه گپ زده بود تو تلگرام یه بنده خدایی خدمت شما.