ﻣﻼﮐﻬﺎﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻼﮐﻮﯾﯽ
به انجمن امروزی خوش آمدید لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

کاربران فراخوانی شده

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
 1. بالای صفحه | پست شماره : 1

  مدیـر کـل و صاحب امتیاز سایت
  نام
  حامد رضایی نژاد
  محل اقامت
  کرمان
  جنسیت
  مرد
  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  ۱۳۹۱-۰۷-۰۵
  نوشته ها
  3,948
  میانگین ارسال
  0.92
  پسند داده
  8,103
  پسند گرفته
  19,468
  امتیاز کاربری
  28886

  (10) ﻣﻼﮐﻬﺎﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻼﮐﻮﯾﯽ

  ﻣﻼﮐﻬﺎﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻼﮐﻮﯾﯽ

  .1 ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ
  .A ﺩﺭ ﺳﻦ ( ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 5 ﺗﺎ 7 ﺳﺎﻝ ).
  .B ﺩﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ.
  .C ﻋﯿﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ 10 ﺗﺎ 20 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
  .D ﺧﻮﺵ ﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
  ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ .
  .E ﺑﺪ ﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻭﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
  ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ .

  .2 ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ .

  .3 ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭﻟﯽ
  ﺯﺷﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﺩﯼ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ) .

  .4 ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ( ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ) .
  .5 ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

  .6 ﺟﻬﺎﻥ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ Philosophy outlook.

  .7 ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ( ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ) .

  .8 ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﺴﯿﺮ.

  .9 ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺭﺿﺎﯼ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺕ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ
  ﺑﺎﺷﯿﺪ .

  .10 ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ( ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ
  ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ ) .

  .11 ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺰﺩﯾﮏ Knowledge.
  .A ﺑﯿﻦ ﺭﻫﺒﺮ ﻭ ﺭﻫﺮﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 30 ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻫﻮﺵ ﻭﺟﻮﺩ
  ﺩﺍﺭﺩ .
  .B ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 15 ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ .

  .12 ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ( ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﺋﻞ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ ) .

  .13 ﻭﺣﺪﺕ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻥ .
  .A ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
  .B ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ.

  .14 ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
  .A ﻣﺜﻼ ﺍﻭﻝ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺭﺯﺵ .... .

  .15 ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﻭ ﺻﺪﺍﻗﺖ .
  .A ﻋﺸﻖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

  .16 ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ( ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻭ
  ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﺩ ) .

  .17 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ( ﮐﻠﯿﺎﺕ ﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ) .
  .A ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ
  ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

  .18 ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ( ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺰﺭﮒ
  ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ) .

  .19 ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ.

  .20 ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ .

  ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ...
  - ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ 500 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ 6 ﺗﺎ
  18 ﻣﺎﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
  - ﺑﺎ ﺷﮏ ﻭ ﺩﻭﺩﻟﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
  - ﺍﮔﺮ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﺪ.
  - ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ 2 ﺗﺎ 4 ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﺮﺍﻍ
  ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  5 کاربر پسندیده اند: aligator,Hamzeh,kalantar.yahya,reza.co,علی بختیاری

  به عمل کار برآید ، نه سخن

  کپی رایت تمامی مطالب و قالب در اختــیـار سایت امــروزی است.
  استفاده از مطالب این سایت با درج لینک مطلب و نام نویسنده یا متـرجم ، بلامانع است.
  کــپـــــی غــیـــر مجـــــــاز = اخــــــــــراج دائمی
  سئوال تخصصی در پیام خصوصی = جواب نگرفتن و برخورد طبق قوانین
  << بند ویژه ارسال پست : کپی کلیه مطالب (تخصصی ؛ عمومی ) از کلیه انجمنها فارسی زبان به هر شکل ممنوع بوده و بدون تذکر با کاربر خاطی برخورد خواهد شد. >> 

 

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •