فروش فوری کامل ونو ودست نخورده رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری ) دانشگاه پیام نور به فروش می رسد .
چون به پول نیاز دارم
مشتریان واقعی بااین شماره تلفن تماس بگیرند جهت خرید کامل این کتاب ها تماس بگیرند لطفا
خریداران واقعی تماس بگیرند نه خریدران نما وغیره
شماره تلفن :0000000000 به دلایل حریم خصوص شماره تلفن حذف گردید جهت تماس از ایمیل استفاده فرمایید
ایمیل :bdalmjydqsaby@gmail.com
این کتاب ها به قیمت روی درج شده اونها به فروش می رسد .
هرکسی خواست به ایمیل پیام بدهد وبعدزنگ بزند .
لطفا مزاحم زنگ نزند مشتریان واقعی برای خرید این کتاب ها