سلام وقت شما بخیر
جوجه یک هفته ای دارم میخواستم ولش کنم توی حرم امام رضا چند روز دیگه میتونم برم ولش کنم؟
بعد میخواستم بدونم که آیا میتونم به این جوجه خودم غذا بدهم چطوری برایم توضیح دهید ؟