قلعه کردشت در حاشیه رودخانه ارس و روستای ارس و روستای کردشت قرار دارد. در گذشته، این قلعه یکی از دژهای معروف دفاعی ایران در سواحل جنوبی ارس به شمار می*رفته است.در دوره* قاجاریه به ویژه در جریان جنگ*های ایران و روس،این قلعه یکی از مراکز فرماندهی و استقرار قوای ایران بوده است. هنوز هم دیوار بلند قلعه و بخشی از بناهای داخلی باقیمانده آن در نقاط استراتژیکی، بر فراز تپه*های حاشیه ارس دیده می*شود و استحکام و صلابت آن را نشان می*دهد

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com